100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

 

câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng có đáp án

100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng là tài liệu bao gồm 100 câu trắc nghiệm có đáp án về Word hay dành cho các bạn tham khảo. Mời các bạn cùng ôn luyện tin học văn phòng với 100 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây, làm xong các bạn có thể kiểm tra đáp án ở từng câu.

Tài liệu trắc nghiệm tin học văn phòng này khá ngắn gọn và dễ hiểu, gồm 100 câu trắc nghiệm kèm đáp án rất tiện cho các bạn khi tham khảo.

100 CÂU TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

a. Table\Heading Row repeat
b. Table\Sort
c. Table\Formular
d. Cả ba đều sai

2. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

a. Ctrl - A
b. Ctrl - L
c. Ctrl - K
d. A,C sai

3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong format\Font:

a. Text effects
b. Charater spacing
c. Cả ba đều sai
d. Font

4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

a. Format\Font style
b. Insert\Font
c. Font\Style
d. Format/Font

5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

a. Tools\Spelling and Grammar
b. Tools\Option
c. Tools\Count
d. Có hai câu đúng trong 3 câu

6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

a. Insert\Text box
b. Insert\File
c. Insert\Symbol
d. Insert\Picture

7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. Edit\Go to
b. Edit\Replace
c. Edit\Find
d. A.b đúng

8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh: format\change case

a. Title Case
b. Lower Case
c. Sentence Case
d. Upper Case

9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

a. Table\Formular
b. Table\Sort
c. Table\Meger Cells
d. Table\Split Cells

10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

a. Format\Tab
b. Format\bullet and numbe
c. Format\direction
d. Format\paragraph
Post a Comment

0 Comments

Ad Code