840 câu trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên có đáp án

 

câu trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên có đáp án

840 câu trắc nghiệm Tin học thi công chức giáo viên là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp thầy cô ôn thi công chức môn Tin học đạt kết quả cao. Toàn bộ câu hỏi được biên soạn khá kỹ lưỡng, có đáp án kèm theo giúp thầy cô dễ dàng so sánh với đáp án của mình.

840 câu hỏi ôn thi công chức giáo viên môn Tin học

Lưu ý: Những đáp án có dấu * là câu trả lời đúng.

Câu 1: Ấn chuột phải vào một thư mục, chọn Properties. Thao tác này có thể:

A. Xem các thông tin chi tiết của thư mục.

B. Đổi tên thư mục.

C. Thiết đặt các thuộc tính (chỉ đọc, ẩn...) cho thư mục.

D. *Cả A và C đều đúng.

Câu 2: Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Folder trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer:

A. Mũi tên lên.

B. Mũi tên xuống.

C. *Mũi tên qua trái.

D. Mũi tên qua phải.

Câu 3: Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows:

A. Dùng chuột kích chọn vào tên ứng dụng ở trên TaskBar.

B. Dùng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc.

C. Cả A và B đều không được.

D. *Cả A và B đều được.

Câu 4: Chọn câu phát biểu không chính xác:

A. Chọn một Folder/File: Kích chuột tại tên Folder/File.

B. Chọn nhiều Folder, File liên tục: Kích chuột tại tên Folder/File đầu tiên, rồi nhấn giữ phím Shift và kích chuột tại tên Folder/File cuối.

C. *Chọn nhiều Folder, File không liên tục: Nhấn giữ phím Shift trong khi kích chuột tại tên các Folder File.

D. Chọn nhiều Folder, File không liên tục: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi kích chuột tại tên các Folder File.

Câu 5: Có thể Copy toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa Flash USB có dung lượng 256MB được không:

A. Hoàn toàn được.

B. *Không thể được vì bộ cài đặt Windows XP lớn hơn 256 Mb.

C. Câu A đúng.

D. Không có câu trả lời nào đúng.

Câu 6: Control Box là một hộp chứa các lệnh để:

A. Đóng một cửa sổ.

B. Cực đại kích thước cửa sổ.

C. Cực tiểu kích thước cửa sổ.

D. *Tất cả các lệnh trên.

Câu 7: Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: EXE, TXT, INI....), ta phải Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình):

A. Keyboard.

B. Date/Time.

C. System.

D. *Folder Options.

Câu 8: Để cài đặt máy in ta thực hiện các thao tác:

A. Start -Settings - Printers and Faxes.

B. Start -Settings - Control Panel - Printers and Faxes.

C. *Câu A và B đều đúng.

D. Câu A và B đều sai.

Câu 9: Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhắp chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím:

A. Alt.

B. *Ctrl.

C. Enter.

D. Shift.

Câu 10: Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền Desktop, ta nhấn giữ phím nào khi kích chuột:

A. Alt.

B. Ctrl.

C. Tab.

D. *Shift.


Post a Comment

0 Comments

Ad Code