Giáo trình môn Khí cụ điện - Trường Cao Đẳng Nghề Nha Trang

Giáo trình môn Khí cụ điện

Giáo trình môn Khí cụ điện cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để người học có thể: Nhận biết được khái niệm, phân loại và công dụng của khí cụ điện thường dùng trong sản xuất, trong thiết bị; giải thích tính năng, đặc điểm của các hiện tượng xảy ra trong khí cụ điện;... Giáo trình gồm có 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo.

Chương 1: Khái niệm về khí cụ điện.

+ Mục tiêu: 

- Nhận biết được khái niệm, phân loại và công dụng của khí cụ điện thường dùng trong sản xuất, trong thiết bị. 

- Giải thích tính năng, đặc điểm của các hiện tượng xảy ra trong khí cụ điện.

Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt.

+ Mục tiêu: 

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng. 

- Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể. 

- Phán đoán và sửa chữa hư hỏng các loại khí cụ điện đóng cắt.

Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ.

+ Mục tiêu: 

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng. 

- Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thong dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể. 

- Phán đoán và sửa chữa hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

Chương 4: Khí cụ điện điều khiển.

+ Mục tiêu: 

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng. 

- Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể. 

- Phán đoán và sửa chữa hư hỏng các loại khí cụ điện bảo vệ đạt các thông số kỹ thuật và đảm bảo an toàn.

Câu hỏi ôn tập.Post a Comment

0 Comments

Ad Code