Tổng hợp các phím tắt trong Excel PDF

các phím tắt trong excel kế toán

 Tài liệu tổng hợp các phím tắt cho việc sử dụng bảng tính Excel giúp các bạn thao tác nhanh và đơn giản hơn khi làm việc với các bảng tính.

Phím tắt Excel 2007, Excel 2010

Điều hướng trong bảng tính

 • Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính.
 • Page Down / Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính.
 • Alt+Page Down / Alt+Page Up: Di chuyển màn hình sang phải/ trái trong một bảng tính.
 • Tab / phím Shift + Tab: Di chuyển một ô sang phải/ sang trái trong một bảng tính.
 • Home: Di chuyển đến ô đầu của một hàng trong một bảng tính.
 • Ctrl + Home: Di chuyển đến ô đầu tiên của một bảng tính.
 • Ctrl + End: Di chuyển đến ô cuối cùng chứa nội dung trên một bảng tính.
 • Ctrl + F: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (mở sẵn mục Tìm kiếm - Find).
 • Ctrl + H: Hiển thị hộp thoại Find and Replace (Mở sẵn mục Thay thế - Replace).
 • Shift + F4: Lặp lại việc tìm kiếm trước đó.
 • Ctrl + G (hoặc F5 ): Hiển thị hộp thoại 'Go to'.
 • Ctrl + mũi tên trái / Ctrl + Mũi tên phải Bên trong một ô: Di chuyển sang ô bên trái hoặc bên phải của ô đó.
 • Alt + mũi tên xuống: Hiển thị danh sách AutoComplete.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code