Binh Pháp Tôn Tử PDF

 Tôn Tử binh pháp, Tôn tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích, nghiên cứu, so sánh các điều kiện tốt xấu giữa hai bên đối địch, để tìm hiểu tình thế thắng bại trong chiến tranh:

binh pháp tôn tử

Cuốn Tôn Tử Binh Pháp Và 36 Kế được biên soạn nhằm giúp độc giả khai thông trí tuệ, học được bí quyết vận dụng mưu trí một cách linh hoạt. Trong đó dẫn nguyên văn 13 thiên trong Binh pháp Tôn tử, 36 kế rồi dịch và luận giải, tiện cho những ai lần đầu đọc.Tầm ảnh hưởng của Binh pháp Tôn Tử đã vượt ra khỏi biên giới của lĩnh vực quân sự, nó được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống như: kinh tế, chính trị, ngoại giao…

Các mục trong bộ Binh pháp tôn tử:

 • Thiên thứ 1: Kế sách
 • Thiên thứ 2: Tác chiến
 • Thiên thứ 3: Mưu công
 • Thiên thứ 4: Quân hình
 • Thiên thứ 5: Binh Thế
 • Thiên thứ 6: Hư thực
 • Thiên thứ 7: Quân tranh
 • Thiên thứ 8: Cửu biến
 • Thiên thứ 9: Hành quân
 • Thiên thứ 10: Địa hình
 • Thiên thứ 11: Cửu địa
 • Thiên thứ 12: Hỏa công
 • Thiên thứ 13: Dùng gián điệp
 • Các loại địa hình chiến đấu
 • 36 kế trong Binh pháp Tôn Tử
 • Phương pháp 4 làm chủ
 • Phân tích chi tiết Tam thập lục Kế trong Binh pháp Tôn Tử
 • Tôn Vũ đã cầm quân bao nhiêu lần?


Post a Comment

0 Comments

Ad Code