Giáo trình giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hòa pdf

 Giáo trình giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hòa bản đầy đủ pdf 

Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non (NXB Đại Học Sư Phạm 2013) - Nguyễn Thị Hòa, 247 Trang.

Giáo trình giáo dục học mầm non Nguyễn Thị Hòa

Giáo trình Giáo dục học mầm non được biên soạn theo chương trình đào tạo cử nhân hệ Đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non của các trường Đại học Sư phạm. Giáo trình bao gồm hai phần và phần phụ lục: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung của Giáo dục học mầm non (gồm 8 chương). Phần thứ hai: Tổ chức các hoạt động Giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trường mầm non và chuẩn bị cho trẻ vào lớp một (gồm 7 chương). Giáo trình Giáo dục học mầm non kế thừa, tiếp nối những công trình nghiên cứu và giáo trình Giáo dục học mầm non trước đó. Đồng thời, giáo trình cập nhật với xu thế phát triển của khoa học Giáo dục mầm non thế giới, trong khu vực và trong nước nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên hệ cử nhân đại học chuyên ngành Giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của bạn đọc để có thể tiếp tục hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

  • Giáo Trình Giáo Dục Học Mầm Non 
  • NXB Đại Học Sư Phạm 2013 
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hòa 
  • Số trang: 247 
  • Kiểu file: PDF SCAN 
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt


Post a Comment

0 Comments

Ad Code