Giáo trình Tin học cơ bản pdf

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIN HỌC CƠ BẢN

Giáo trình tin học cơ bản PDF

Tin học là một nội dung quan trọng trong chương trình giáo dục đại cương ở bậc Đại học, và là môn học bắt buộc đối với tất cả sinh viên trong các trường Đại học ở Việt Nam chính thức từ năm 1992. Từ nhiều năm nay, môn học này được giảng dạy hầu hết trường Đại học và Cao đẳng ở nước ta với những mức độ khác nhau, và cũng có nhiều sách, giáo trình Tin học khác nhau do nhiều tác giả biên soạn. Do sự phát triển nhanh chóng của ngành Tin học và yêu cầu đổi mới trong chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chúng tôi đã biên soạn bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN cho tất cả sinh viên các ngành ở bậc đại học với mục đích giúp cho sinh viên có được một tài liệu học tập cần thiết cho môn học này và cũng để đáp ứng phần nào nhu cầu ngày càng cao về tư liệu dạy và học Tin học.

Đây là cuốn tài liệu tin học văn phòng cơ bản dành cho những người mới bắt đầu. Tài liệu được biên soạn đầy đủ thông tin cần thiết nhằm giúp các bạn thí sinh có thể dễ tự theo học.

Bài giảng môn học TIN HỌC CĂN BẢN (MSMH: TH016) dùng để giảng dạy cho sinh viên tất cả các ngành. Môn học này có 3 tín chỉ (tương đương 45 tiết chuẩn), được giảng dạy đồng thời với phần thực hành (Giáo trình thực hành Tin học căn bản – TH017) gồm 60 tiết thực hành tại phòng máy tính. Bài giảng được biên soạn dựa vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề cương biên soạn giáo trình nhằm nâng cao khả năng sử dụng vi tính cho sinh viên theo tinh thần "Chương trình phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin" được tổ chức từ ngày 10/10/2003 tại trường Đại học Cần Thơ.

Nội dung giáo trình gồm 5 phần, được phân bố như sau: 

  • Phần I: Những hiểu biết cơ bản về tin học 
  • Phần II: Soạn thảo văn bản với Microsoft Word 
  • Phần III: Xử lý bảng tính với Microsoft Excel 
  • Phần IV: Trình diễn với Microsoft Powerpoint 
  • Phần V: Sử dụng dịch vụ Web và EmailPost a Comment

0 Comments

Ad Code