Hướng Dẫn Hoạt Động Âm Nhạc, Thể Dục, Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non

 Hướng Dẫn Hoạt Động Âm Nhạc, Thể Dục, Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non – Jang Young Soog Hướng dẫn các hoạt động về âm nhạc, thể dục, tạo hình cho trẻ Mầm Non.

Hướng Dẫn Hoạt Động Âm Nhạc, Thể Dục, Tạo Hình Cho Trẻ Mầm Non

Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần 1: Hướng dẫn hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non
Phần 2: Hướng dẫn hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non.
Phần 3: Hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non.Post a Comment

0 Comments

Ad Code