Mẫu bảng tính lương - Mẫu bảng thanh toán tiền lương

 Mẫu bảng tính lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương, cũng như các khoản trích trừ vào lương. Bảng thanh toán tiền lương này rất hữu ích cho kế toán tham khảo, thực hiện tính lương cuối tháng cho nhân viên. Các bạn có thể xem cách tính, cách sử dụng công thức để áp dụng cho doanh nghiệp mình. 

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng lương

Mục đích của Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê về lao động tiền lương.Post a Comment

0 Comments

Ad Code