Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Cách viết mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

  1. Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.
  2. Lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với nội dung.
  3. Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.
  4. Có HĐLĐ được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.
  5. Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào □ và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.
Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Nội dung trong mẫu đơn đề nghị cần trình bày đầy đủ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin về hợp đồng lao động và nơi đang làm việc, thông tin nơi ở thuê, ở trọ tháng. Mọi thông tin khai báo cần chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn và cách viết, mời các bạn tải về và tham khảo tại đây.


Post a Comment

0 Comments

Ad Code