Slide Bài giảng môn Kinh tế học vi mô NEU

Bài giảng Kinh tế học vi mô có cấu trúc gồm 8 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về kinh tế học, lý thuyết cung cầu, độ co dãn, lý thuyết lợi ích, lý thuyết doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường lao động, những thất bại của thị trường. nội dung chi tiết.

Slide Kinh tế vĩ mô nếu


Slide bài giảng KINH TẾ HỌC VI MÔ của TS.Nguyễn Thị Thu – Trường Đại học Kinh tế Quôc dân tài liệu trình bày về 8 chương:
  • Chương 1: Lý thuyết lựa chọn kinh tế, ảnh hưởng của quy luật khan hiếm và mô hình kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế.
  • Chương 2: Lý thuyết cung cầu.
  • Chương 3: Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng.
  • Chương 4: Lý thuyết về hành vi của người sản xuất.
  • Chương 5: Lý thuyết về cạnh tranh và độc quyền.
  • Chương 6: Lý thuyết về thị trường yếu tố sản xuất.
  • Chương 7: Lý thuyết về vai trò của chính phủ.
  • Chương 8: Sự phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cân bằng của thị trường.

Post a Comment

0 Comments

Ad Code