Tài liệu tự học lập trình Visual Basic 6.0 mới nhất

Tài liệu học lập trình Visual Basic 6.0 cung cấp đến người dùng những kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Visual Basic kèm theo các bài học về hướng dẫn lập trình chi tiết. Ngoài ra, bạn đã chuyên nghiệp hay còn là “lính mới” đối với chương trình Windows, Visual Basic 6.0 sẽ cung cấp cho bạn một bộ công cụ hoàn chỉnh để đơn giản hóa việc triển khai lập trình ứng dụng cho MSWindows.

Tài liệu tự học lập trình Visual Basic

Với Visual Basic 6.0, chúng ta có thể :

  • Khai thác thế mạnh của các điều khiển mở rộng.
  • Làm việc với các điều khiển mới (ngày tháng với điều khiển MonthView và DataTimePicker, các thanh công cụ có thể di chuyển được CoolBar, sử dụng đồ họa với ImageCombo, thanh cuộn FlatScrollBar,…).
  • Làm việc với các tính năng ngôn ngữ mới.
  • Làm việc với DHTML.
  • Làm việc với cơ sở dữ liệu.
  • Các bổ sung về lập trình hướng đối tượng.

Học lập trình Visual Basic cho người mới bắt đầu từ đâu ?

Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích, trình bày thông tin. Một trong những thế mạnh của Excel là macro. Để viết macros trong Excel. Trước hết, bạn cần học cách làm việc với Visual Basic. Lập trình Visual Basic không những áp dụng được trong Excel. Mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Do vậy để bắt đầu học lập trình Visual Basic bạn cần phải có kiến thức, kỹ năng Excel tốt.

Khi mới học lập trình Visual Basic  bạn cần nắm chắc những khái niệm căn bản. Để trang bị cho mình một nền tảng thật tốt. Thực hành thật nhiều từ bài tập dễ đến bài khó mà không bỏ qua bất kỳ bài nào. Vì trong quá trình luyện tập sẽ cho bạn những trải nghiệm, vấn đề phát sinh để tích lũy thành kinh nghiệm cho mình. Từ đó hình thành thói quen tốt về tư duy xử lý vấn đề. Cũng như nâng cao kỹ năng lập trình của các bạn.

Tài liệu tự học lập trình Visual Basic 6.0 gồm có các chương

Chương 1: Giới thiệu về quá trình  ra đời và phát triển của Visual Basic
Chương 2: Trình bày cách thiết kế và thực hiện một chương trình đơn giản trong Visual Baisc
Chương 3: Trình bày các thuộc tính chung nhất của đối tượng của Visual Basic
Chương 4: Nghiên cứu các kiểu dữ liệu trong Visual Basic
Chương 5,6,7: Trình bày các kỹ thuật lập trình cơ bản
Chương 8: Trình bày cách khai báo và sử dụng mảng
Chương 9: Nghiên cứu cách viết và sử dụng các hàm tự định nghĩa
Chương 10: Dành cho chủ đề in ấn trong visual basic
Chương 11: Nghiên cứu cách tạo lập và xử lý tệp
Chương 12: Nghiên cứu các đối tượng dùng để thiết kế giao diện
Chương 13: Nghiên cứu các đối tượng đồ họa
Chương 14: Trình bày kỹ thuật sử dụng đa biểu mẫu
Post a Comment

0 Comments

Ad Code