Sách Trò chơi làm quen với Số và Phép đếm

Trò Chơi Giúp Bé Làm Quen Với Số Và Phép Đếm – Đinh Thị Nhung Trò chơi làm quen với Số và Phép đếm là cuốn sách giúp sinh viên, GV hiểu rõ về lĩnh vực giáo dục nhận thức cho trẻ Mầm Non, có vị trí đặc biệt quan trọng việc giáo dục nhận cách toàn diện cho trẻ nói chung và giáo dục trí tuệ cho trẻ nói riêng. Một trong những nội dung quan trọng của việc cho trẻ làm quen với Toán là hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm thông qua hình thức học mà chơi, chơi mà học.

Tài liệu dạy trẻ mầm non

Tài liệu mầm non miễn phí, Giáo trình trẻ mầm non, Tài liệu giáo an mầm non, Tài liệu giáo dục trẻ mầm non, Giáo trình làm đồ chơi cho trẻ mầm non, Sách mầm non 5 tuổi, Tài liệu dạy mẫu giáo, Giáo trình tạo hình mầm non.Post a Comment

0 Comments

Ad Code