Giáo trình điện tử công suất PDF

 Giáo trình điện tử công suất cho sinh viên kỹ thuật, Giáo trình điện tử công suất được biên soạn phục vụ cho việc giảng dạy và học tập môn học Điện tử công suất. Nội dung trong giáo trình được biên soạn ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu giúp người học nhanh chóng tiếp cận với môn học.

Giáo trình điện tử công suất

Khi biên soạn giáo trình tác giả đã cố gắng cập nhật các thông tin mang tính chất thời đại để đảm bảo kiến thức cho học viên đáp ứng được các kiến thức thực tiễn và lý thuyết. Ngoài các nội dung lý thuyết, sinh viên còn được củng cố thêm các kiến thức đã học qua các bài tập ứng dụng.

Thông tin chung về giáo trình điện tử công suất 

 • Tên tài liệu: Giáo trình Điện tử công suất 
 • Tác giả: Ths. Nguyễn Đình Hùng 
 • Số trang: 225 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
 • Format: PDF Thể loại: Điện tử công suất

Chương 1: Các phần tử bán dẫn công suất 

 • 1.1. Nhiệm vụ của điện tử công suất 
 • 1.2. Các phần tử bán dẫn công suất và các tham số 
 • 1.2.1. Diode công suất 
 • 1.2.2. Transitor BJT công suất 
 • 1.2.3. MOSFET 
 • 1.2.4. IGBT 
 • 1.2.5. Thyristor 
 • 1.2.6. GTO 
 • 1.2.7. Triac 
 • 1.2.8. IGTC, MCT, MTO, ETO 
 • 1.2.9. Khả năng làm việc của các phần tử bán dẫn công suất  
 • 1.3. Bài tập ứng dụng 

Chương 2: Chỉnh lưu không và có điều khiển 

 • 2.1. Khái niệm, phân loại mạch chỉnh lưu và luật đóng mở van 
 • 2.2. Các mạch chỉnh lưu không điều khiển 
 • 2.2.1. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ không điều khiển 2.2.2. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ không điều khiển
 • 2.2.3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha không điều khiển 
 • 2.2.4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha không điều khiển 
 • 2.2.5. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha không điều khiển 
 • 2.3. Các mạch chỉnh lưu có điều khiển 
 • 2.3.1. Mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ có điều khiển 2.3.2 .Mạch chỉnh lưu hình tia một pha hai nửa chu kỳ có điều khiển
 • 2.3.3. Mạch chỉnh lưu hình tia ba pha có điều khiển 
 • 2.3.4. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha có điều khiển 
 • 2.3.5. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha có điều khiển 
 • 2.4. Các mạch chỉnh lưu bán điều khiển
 • 2.4.1. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha bán điều khiển đối xứng
 • 2.4.2. Mạch chỉnh lưu hình cầu một pha bán điều khiển không đối xứng
 • 2.4.3. Mạch chỉnh lưu hình cầu ba pha bán điều khiển 
 • 2.5. Bài tập ứng dụng 

Chương 3: Biến đổi điện áp xoay chiều 

 • 3.1. Giới thiệu chung bộ biến đổi điện áp xoay chiều 
 • 3.2. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều một pha 
 • 3.2.1. Một số sơ đồ biến đổi điện áp xoay chiều một pha
 • 3.2.2. Mạch điều áp xoay chiều một pha 
 • 3.3. Bộ biến đổi điện áp xoay chiều ba pha 
 • 3.4. Bài tập ứng dụng  

Chương 4: Biến đổi điện áp một chiều 

 • 4.1. Khái quát chung, luật điều khiển, phân loại các mạch xung áp
 • 4.2. Mạch xung áp nối tiếp  
 • 4.3. Mạch xung áp song song 
 • 4.4. Mạch xung áp đảo dòng 
 • 4.5. Mạch xung áp kép loại B (loại B kép) 
 • 4.6. Bài tập ứng dụng 

Chương 5: Nghịch lưu và biến tần 

 • 5.1. Nghịch lưu 
 • 5.1.1. Khái niệm và phân loại sơ đồ nghịch lưu 
 • 5.1.2. Các sơ đồ nghịch lưu độc lập nguồn dòng một pha và ba pha 5.1.3. Các sơ đồ nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha và ba pha 5.2. Biến tần 
 • 5.2.1. Khái niệm và phân loại biến tần 
 • 5.2.2. Thiết bị biến tần trực tiếp 1 pha và ba pha  
 • 5.2.3. Thiết bị biến tần gián tiếp 1 pha và ba pha 
 • 5.10. Bài tập ứng dụng 

Chương 6: Điều khiển thiết bị biến đổi 

 • 6.1. Yêu cầu, đặc điểm mạch điều khiển điện tử cống suất
 • 6.2. Các nguyên tắc điều khiển thiết bị biến đổi

 • 6.2.1. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng tuyến tính 
 • 6.2.2. Nguyên tắc điều khiển thẳng đứng arccos 
 • 6.3. Các khâu trong bộ điều khiển biến đổi phụ thuộc 
 • 6.3.1. Khâu đồng bộ tín hiệu điều khiển 
 • 6.3.2. Khâu tạo xung răng cưa dồng bộ 
 • 6.3.3. Khâu so sánh và tạo xung điều khiển 
 • 6.3.4. Khâu khuếch đại xung 
 • 6.4. Các khâu trong bộ điều khiển biến đổi độc lập 
 • 6.4.1. Khâu tạo tín hiệu dao động 
 • 6.4.2. Khâu tạo xung răng cưa 
 • 6.4.3. Khâu so sánh và tạo xung điều khiển 
 • 6.4.4. Khâu khuếch đại xung 
 • 6.5. Một số mạch điều khiển điền hình 
 • 6.5. Bài tập ứng dụng 

Chương 7: Bảo vệ thiết bị biến đổi 

 • 7.1. Ngắn mạch và bảo vệ ngắn mạch 
 • 7.2. Quá điện áp và bảo vệ quá điện áp 
 • 7.3. Hao tổn công suất và làm mát thiết bị biến đổi 
 • 7.3.1. Hao tổn công suất trong thiết bị biến đổi 
 • 7.3.2. Làm mát các phần tử bán dẫn 
 • 7.4. Tính chọn van công suất trong các bộ biến đổi 
 • 7.5. Bài tập ứng dụng 

Post a Comment

0 Comments

Ad Code