Giáo trình Kỹ thuật điện tử PDF

 Tài liệu Giáo trình kĩ thuật điện tử. Kỹ thuật điện điện tử là một môn học cơ sở quan trọng đối với sinh viên khối kỹ thuật nói chung và sinh viên ngành điện điện tử nói riêng. Để có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điện điện tử thì sinh viên phải nắm vững những kiến thức của môn học này. Bài giảng được biên soạn trên cơ sở người đọc đã học môn toán và vật lý ở bậc phổ thông, không đi sâu vào mặt lý luận các hiện tượng vật lý mà chủ yếu nghiên cứu các phương pháp tính toán và những ứng dụng kỹ thuật của các hiện tượng điện từ.

Kỹ thuật điện tử Giáo trình

Bài giảng kỹ thuật điện điện tử được biên soạn rất chi tiết, dễ hiểu bởi các giảng viên của trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh nên chắc hẳn đây sẽ một tài liệu rất có ích cho các bạn sinh viên đang học chuyên ngành kỹ thuật điện điện tử.

Thông tin chung về Bài giảng kỹ thuật điện điện tử 

 • Tên tài liệu: Bài giảng kỹ thuật điện điện tử 
 • Tác giả: Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh 
 • Số trang: 385 
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
 • Format: PDF Thể loại: Kỹ thuật điện điện tử
Tài liệu Kỹ thuật điện tử cơ bản


Mục lục Nội dung Bài giảng kỹ thuật điện điện tử bao gồm 10 chương: 

Chương 1: Tổng quan và mạch điện – Các phương pháp giải mạch DC 

 • 1.1.  Các phần tử của mạch điện 
 • 1.2. Cấu trúc mạch điện 
 • 1.3.  Các đại lượng cơ bản của mạch điện 
 • 1.4.  Các phần tử nguồn 
 • 1.5.  Các phần tử tải 
 • 1.6.  Các định luật Kirchhoff 
 • 1.7.  Các phương pháp giải mạch điện cơ bản 
 • 1.8.  Phương pháp dòng nhánh (Phương pháp điện thế nút) 
 • 1.9.  Phương pháp dòng vòng (Phương pháp dòng mắt lưới) 
 • 1.10.  Phương pháp tương đương Thévénin – Norton 
 • 1.11.  Giới thiệu nguyên lý xếp chồng 

Chương 2: Dòng điện hình sin – Giải mạch AC xác lập dùng số phức 

 • 2.1.  Khái niệm chung về hàm sin 
 • 2.2.  Mạch điện hình sin đơn giản 
 • 2.3.  Nguyên lý bảo toàn công suất 
 • 2.4.  Mạch hình sin ghép nhiều nhánh song song 
 • 2.5.  Phương pháp điều chỉnh hệ số công suất mạch tải 
 • 2.6.  Tổng quan về số phức 
 • 2.7.  Biểu diễn hình sin bằng số phức 

Chương 3: Mạch điện 3 pha 

 • 3.1.  Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng 
 • 3.2.  Mạch 3 pha nguồn Y tải Y 
 • 3.3.  Mạch 3 pha nguồn Y tải Δ 
 • 3.4.  Mạch 3 pha nguồn Δ tải Y 
 • 3.5.  Mạch 3 pha nguồn Δ tải Δ 

Chương 4: Máy biến áp 1 pha 

 • 4.1.  Tổng quan về máy biến áp 
 • 4.2.  Các định luật điện từ 
 • 4.3.  Nguyên lý hoạt động của máy biến áp 
 • 4.4.  Giản đồ năng lượng và hiệu suất 

Chương 5: Động cơ không đồng bộ 3 pha 

 • 5.1.  Tổng quan về từ trường trong máy điện quay 
 • 5.2.  Cấu tạo động cơ không đồng bộ 3 pha 
 • 5.3.  Các định luật điện từ 
 • 5.4.  Các trạng thái hoạt động của động cơ không đồng bộ 3 pha 
 • 5.5.  Giản đồ năng lượng và hiệu suất 
 • 5.6. Momen và đặc tính cơ 

Chương 6: Máy phát điện đồng bộ 3 pha 

 • 6.1.  Cấu tạo 
 • 6.2.  Nguyên tắc hoạt động 
 • 6.3.  Phản ứng phần ứng 
 • 6.4.  Các đặc tính của máy phát điện đồng bộ
 • 6.5.  Độ thay đổi điện áp 

Chương 7: Máy điện một chiều 

 • 7.1.  Cấu tạo 
 • 7.2.  Nguyên tắc hoạt động 
 • 7.3.  Phân loại máy điện một chiều và mạch tương đương 
 • 7.4.  Hiệu suất và giản đồ năng lượng 
 • 7.5.  Đặc tính cơ của động cơ một chiều 

Chương 8: Diode và các mạch ứng dụng 

 • 8.1.  Tổng quan về bán dẫn 
 • 8.2.  Diode 
 • 8.3.  Mô hình diode 
 • 8.4.  Chỉnh lưu bán kỳ 
 • 8.5.  Chỉnh lưu toàn kỳ 
 • 8.6.  Mạch lọc 

Chương 9: Transistor – Các phương pháp phân cực 

 • 9.1.  Tổng quan về transistor 
 • 9.2.  Các chế độ làm việc 
 • 9.3.  Các phương pháp phân cực 

Chương 10: Op-Amp – Các mạch ứng dụng 

 • 10.1.  Tổng quan về Op-Amp 
 • 10.2.  Các mạch ứng dụng 

Các bạn download bài giảng kỹ thuật điện điện tử bằng cách nhấp chọn đường link bên dưới.Post a Comment

0 Comments

Ad Code